Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

GYEREKESÉLY PROGRAM – „EGYÜTT KÖNNYEBB”- TÉNYLEG

Az első év

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. az EFOP-1.4.2-16-2016-00020 azonosítószámú, „Együtt könnyebb” elnevezésű projektet a Jánoshalma Városi Önkormányzat konzorciumi partnereként valósítja meg. A projekt megvalósításának időtartama 2017 október 02- - 2022. szeptember 30.

Az Egészségügyi Központ, mint konzorciumi partner, a pályázat keretében megvalósítandó vagy már működő prevenciós tevékenységek fejlesztését, bővítését, támogatását és koordinációját vállalta, szoros együttműködésben a prevencióban érintett más intézményekkel. A prevenciós tevékenység a fogantatástól a középiskolás kor végéig tart ezen pályázat keretében, az alábbi egymásra épülő tevékenységi elemekkel:

 1. Koragyerekkori (0-3 éves kor) prevenció (beleértve a várandós anyák körében végzett prevenciós tevékenységet is)
 2. Óvodai prevenció
 3. Általános iskolai prevenció
 4. Középiskolai prevenció

A másik fő tevékenység jelen pályázat keretében a közösségi, gyermek-és ifjúsági programok működtetése a szegregátumban vagy szegregált településen, meglévő vagy új közösségi térben, ahol a szülők számára kötelezően kell biztosítani háztartási – gazdálkodási, pénzkezelési ismeretekkel kapcsolatos foglalkozásokat főként a prevenció és a szegregátumban elhelyezkedő Közösségi Ház működtetése.

A pályázat megvalósításának első évében a prevenciós tevékenység keretében a Gyerekesély Programiroda szakmai munkatársai ellátogattak a járás összes óvodájába és iskolájába az alábbi programok kapcsán:

Óvodai Programok:

 1. Kézmoshow és fogmoshow: a program keretében a gyerekek az emberi egészségi állapotot leginkább befolyásoló készségek (kézmosás és fogmosás) elsajátításának miértjét és helyes technikáját tanulják meg játékos, interaktív formában.
  A programokon résztvevők száma a 2017/2018-as tanévben: 324 fő
 2. Táplálkozási alapismeretek: A program keretében játékos, interaktív formában kerülnek bemutatásra az egészséges táplálkozás alapelvei, a különböző tápanyagok, élelmiszerek gyakorlati tapasztalás formájában segíthetik a gyermekeket az egészségtudatos életmód kialakításában
  A programon résztvevők száma a 2017/2018-as tanévben: 162 fő

Iskolai programok:

 1. E-bug alsó tagozatosoknak: az ismeretterjesztő és egészségfejlesztő program játékosan, sok esetben kísérletekkel alátámasztva vezeti be a gyerekeket a mikróbák világába, majd kitér a fertőzések terjedésére, veszélyeire, a helyes kézhigiéné betartására, a leggyakoribb mikróbák által okozott légzőszervi megbetegedésekre, valamint a védekezés lehetőségeire, beleértve az antibiotikumok használatát, külön kiemelve az antibiotikum abusus veszélyeit.
 2. E-bug felső tagozatosoknak: az előzőekben részletezett program a korosztályra optimalizálva és tematikájában kiegészülve a nemi úton terjedő fertőzésekkel.
  A e-bug alsó- és felső tagozatosoknak szervezett programokon résztvevők száma a 2017/2018-as tanévben: 105 fő
 3. Egészségesen energikusan: a program keretében a résztvevők megismerik a tudatos életmód, ezen belül is a tudatos táplálkozás és tápanyag-élelmiszervásárlás alapjait és a gyakorlatban is megtapasztalhatják azt, hogy mindennapos alapanyagokból milyen gyorsan és egyszerűen lehet egészséges ételeket készíteni:
  A programon résztvevők száma a 2017/2018-as tanévben: 45 fő
 4. Ciklus-show – Testem titkos jelzéseinek nyomán: a szexuális felvilágosító program magja egy dramatikus játék, melynek során a serdülőket végigvezetik a termékenység testi folyamatain: játékokkal, zenével, meglepetésekkel. A nyelvezet, a képi bemutatás módja elsősorban a tizenévesek igényeihez szabott, a benne foglalt információk, magyarázatok, az adatok pedig korszerű és pontos biológiai tudást képviselnek.
  A programon résztvevők száma a 2017/2018-as tanévben: 147 fő
 5. Személyközpontú (Encounter) megközelítésű készségfejlesztő csoportfoglalkozás: a foglalkozás a személyközpontú megközelítést előtérbe helyezve, nondirektív technikákkal, a korosztályi jellegzetességekhez és egyéni igényekhez illeszkedő iránymutató tematika szerint kerülnek megtartásra szakképzett pszichológus bevonásával.
  A programon résztvevők száma a 2017/2018-as tanévben: 73 fő

A Közösségi ház komplex szociális funkciót tölt be a helyben élők részére. Helyet biztosít a kisebb közösségek rendszeres programjainak. Különböző szolgáltatások, úgy mint a szociális és gyermekjóléti-, valamint a védőnői ellátás, a számítógép és internet-használat helyben elérhető. A szolgáltatások között helyet kap a családok egészségfejlesztési, háztartásvezetési, gazdálkodási, a lakások karbantartásához és a kertek megműveléséhez kapcsolódó ismereteiknek bővítése, továbbá a gyermekek fejlődését segítő foglalkozások. A közösségi szolgáltató ház lehetőséget biztosít az ellátási terület infrastrukturális ellátottságából és az ott élők szegénységéből fakadó szükségletek kielégítésére: helybe vitt egészségügyi szűrések, mosás, tisztálkodás, varrás, főzés.

A közösségi szolgáltató ház munkatársaival szorgalmazza a helyi közösségek kialakulását és az önszerveződésének megerősítését.

A Házban megvalósuló programokon összesen 1.000 fő vett részt.

A Gyerekesély Program megvalósításának első évében az Egészségügyi Központ által szervezett programokon résztvevő személyek mindösszesen: 1.856 fő.