Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft.

EFOP-3.9.2-16 záró sajtóközlemény

Related image

 

 

 

 

 

 

2021.10.31.

Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ nonprofit közhasznú kft.

 

Sajtóközlemény

JÁRÁSOKAT ÖSSZEKÖTŐ HUMÁN KAPACITÁS FEJLESZTÉSE


 

A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” elnevezésű konstrukció keretében 73,07 millió Forint vissza nem térítendő, 100 %-os mértékű támogatást nyert el. A projekt keretében egyrészt az egészségügyi szakdolgozók képzése, továbbképzése volt a cél a minőségi egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, másrészt a jánoshalmi gyerekek/tanulók személyiség- és kompetenciafejlesztése, iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00057 azonosítószámú „Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben” című projekt kedvezményezettje Bácsalmás Város Önkormányzata, az elnyert támogatás összege 499,904 millió Ft. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történt, amelynek tagja volt többek között a Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft is.   
A Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ által elnyert 73 millió Forint európai uniós támogatásból a projekt időtartama alatt (2018.02.01 – 2021.10.31.) a járóbeteg-szakellátó központ dolgozói közül 5 fő helyben hiányzó szaktudásnak megszerzésére irányuló egyéni képzésben, 13 fő Infekciókontroll képzésben és 10 fő Higiénés kompetenciafejlesztő továbbképzésen, valamint 3 alkalommal Egészségügyi dolgozók közötti információcsere napon vehettek részt.
A projekt keretében továbbá a jánoshalmi iskolákban tanuló diákok részére megvalósításra kerültek a tudatos pénzügyi magatartás kialakítását támogató Cash-flow kurzus (10-18 év közöttieknek) 11 csoport részére, 22 db Takarékoskodj! program foglalkozássorozat a 8-10 éves korosztálynak, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismeretek bővítését és az öko-tudatosság fejlesztését szolgáló, Mórahalmon megvalósult 5 db Öko-tábor, a tanulási képességet fejlesztő Tanulásmódszertan felkészítő kurzus 23 csoport részére, az élményalapú módszerek segítségével 9 csoport számára Digitális kompetenciafejlesztés és 52 fő részére 4-4 alkalmas Pályaválasztási tanácsadás történt. Ezenkívül egészségfejlesztési akciók keretében az életvezetési ismeretek átadására, a testi-lelki épséget veszélyeztető betegségek megelőzésére és a káros szenvedélyektől mentes, egészséges életvitel igazi értékként való elfogadására, megélésére és megtartására fókuszáló 6 alkalommal valósult meg nagyelőadás, valamint „Hogyan mondjak nemet?” címmel 4 diák csoport és 1 szülő csoport számára 3-3 alkalmas előadássorozatot tartottunk. A projekt keretében került megszervezésre a jánoshalmi fiatalok hasznos szabadidőtöltését és közösségépítését szolgáló Ifjúsági klub összesen 104 alkalommal, melyben időjárástól függően modern sport-, társas- és partijátékokkal ismerkedhettek meg a résztvevők.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.